Waarden en normen

K.HEERS.VV is een voetbalclub die streeft naar enkele duidelijke waarden en principes.

  • (voetbaltechnische) opleiding (jeugdopleiding)
  • attractief voetbal
  • discipline en respect
  • ploeggeest, vriendschap en samenspel
  • gezelligheid, fun, speelvreugde

Concreet betekent dit dat de club streeft naar het uitbouwen van een voetbaltechnisch competent en pedagogisch onderlegd trainerskorps, dat samen met het jeugdbestuur deze waarden wil overbrengen naar de jeugdspelers en hun ouders.

In Heers VV gelden regels/afspraken die door alle jeugdspelers gekend zijn en door de trainers opgevolgd worden. De sancties verbonden aan het niet naleven van deze regels worden bepaald (afhankelijk van de zwaarte van de inbreuk) in een "sanctie comité" speciaal hiervoor samengeroepen door de jeugd sportief coördinator. Op die wijze tracht de club objectiviteit in de beoordeling te maximaliseren.

Het respect voor personen en materiaal is één van de waarden die de club actief nastreeft.

Voetbal is in eerste instantie een ploegsport. Je speelt als ploeg, je verliest als ploeg, je wint als ploeg. Binnen de jeugdwerking van Heers VV wordt veel aandacht besteed aan het ploeggebeuren. Tijdens trainingen, tijdens wedstrijden, ter gelegenheid van extra-sportieve activiteiten (vb. kerstfeest - bbq - ...) wordt steeds per ploeg gewerkt. Leren samenleven in groep, rekening houden met elkaar, werken voor elkaar zijn immers ook opleidingsdoelstellingen van onze club.

Heers VV is een amateurclub. Voetbal is een hobby. Ook voor vele ouders is de voetbal van hun zoon/dochter een hobby. Daarom is het belangrijk dat de club aandacht heeft voor dit aspect: voetballen bij Heers VV moet ook 'plezant' zijn! Dit betekent niet dat de focus verschoven wordt van een goede (voetbaltechnische) opleiding en een degelijk voetbalspel naar alleen 'fun', integendeel. Heers VV is overtuigd dat, indien een speler veel speelvreugde vindt en er ruimte is in een ploeg voor gezelligheid en plezier, hij/zij ook meer gemotiveerd zal zijn om goed te trainen en te voetballen.