Visie van de club

Het jeugdbestuur heeft volgende doelstellingen:

Opzetten van een kwalitatieve jeugdvoetbal opleiding: het doorstromen van jonge voetballers tot in de eerste ploeg.

Goede resultaten in de gewestelijke jeugdreeksen.

K.HEERS.VV heeft ook een sociale doelstelling: het organiseren van een sportieve, gezonde vrijetijdsbesteding voor jongeren uit de streek. K.HEERS.VV wil een club zijn die aan jongeren uit de streek een gezonde, groepsgerichte sportactiviteit aanbiedt. Aan alle jongeren, ongeacht hun talent, wordt sport in competitieverband aangeboden. De club schrijft zijn jeugdploegen in voor de gewestelijke jeugdreeksen.

Dit zijn onze doelgroepen:

Spelers en ouders

Zowel de jeugdspelers als de ouders zijn belangrijk voor onze club. Het is belangrijk dat zij zich thuis voelen in de club.

Supporters

Een voetbalclub leeft als ook de supporters zich goed voelen bij deze club.

Sponsors

Om de budgetten elk jaar opnieuw rond te krijgen zijn sponsors onontbeerlijk. Een sponsor zal zijn naam enkel associëren met een club die voldoende positieve uitstraling.

Trainers en medewerkers

Onze voetbalclub draait in belangrijke mate op de vrijwillige inzet van vele trainers en medewerkers. Het bereiken van de doelstellingen moet ook helpen in het aantrekken van competente trainers en bereidwillige medewerkers.

Gemeentebestuur:

Grote delen van de accommodatie worden door de gemeente ter beschikking gesteld van de club. De samenwerking met de gemeente is dan ook erg belangrijk.