Tornooireglement K.Heers.VV 2019

Het tornooi gaat door op de terreinen van

K HEERS VV gelegen aan de

Raes van Heerslaan z/n 3870 Heers.


De wedstrijden zijn verdeeld over 3 dagen.

De verdeling is als volgt dagelijks

vanaf 17.30u:

Woensdag 17/04; U6 - U8 - U10

Donderdag 18/04; U12 - U15 - U17

Vrijdag 19/04; U7 - U9

Er zijn geen inschrijvingen voor U11.

De afgevaardigde van elke ploeg dient voor aanvang v/d eerste wedstrijd het wedstrijdblad in te vullen dat geldig is voor het ganse tornooi.

Elke ploeg dient zelf in het bezit te zijn van de nodige opwarmingsballen.

Aan de inkom krijgt elke ploeg een enveloppe met 2 bonnen voor flessen water welke kunnen afgehaald worden aan de drankstand buiten.

Ook zal er een papier insteken met de kleedkamer indeling.


Voor elke ploeg zal er een box voorzien zijn waar jullie de sporttassen tijdens jullie wedstrijden in kunnen verzamelen.


De organiserende club is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van waardevolle voorwerpen.


Als aandenken krijgt elk spelertje van U6 t.e.m. U12 een persoonlijke medaille.

De ploegen U15 tot en met U21 krijgen als aandenken een beker per ploeg.


Bij deze danken we alle ploegen voor jullie inschrijving en wensen jullie een sportief tornooi toe.


Met sportieve groeten,

Het K Heers VV jeugdbestuur