Tornooireglement KHeersVV 2018

Het tornooi gaat door op de terreinen van

K HEERS VV gelegen aan de Raes van

Heerslaan z/n 3870 Heers.


De wedstrijden zijn verdeeld over 4 dagen.

De verdeling is als volgt:


Dinsdag 10/04 U21

• Woensdag 11/04 U6 - U8 - U10

• Donderdag 12/04 U12 - U15 - U17

• Vrijdag 13/04 U7 - U9 - U11


De wedstrijden starten elke dag vanaf 17:30 u.


De afgevaardigde van elke ploeg dient voor

aanvang v/d eerste wedstrijd het wedstrijdblad

in te vullen dat geldig is voor het ganse tornooi.


Elke ploeg dient zelf in het bezit te zijn van de

nodige opwarmingsballen.


Aan de inkom krijgt elke ploeg een enveloppe

met 2 bonnen voor flessen water welke

kunnen afgehaald worden aan de drankstand

buiten. Ook zal er een papier insteken met de

kleedkamer indeling. Voor elke ploeg zal er een

box voorzien zijn waar jullie de sporttassen

tijdens jullie wedstrijden in kunnen verzamelen.


De organiserende club is niet verantwoordelijk

voor verlies of diefstal van waardevolle

voorwerpen.


Als aandenken krijgt elk spelertje van U6 t.e.m.

U12 een persoonlijke medaille.

De ploegen U15 tot en met U21 krijgen als

aandenken een officiële clubwimpel per ploeg.


Bij deze danken we alle ploegen voor jullie

inschrijving en wensen jullie een sportief tornooi

toe.


Met sportieve groeten,

Het K Heers VV jeugdbestuur